Nejnovější projekt‘‘

MA

TEAMLESS

2015

‘‘


- 08.05.2015

„...samotný název Teamless? Z kempu stojícího za MA vychází jasně znějící definice jistého odporu k začlenení se do týmu, která potažmo působí i jako jistá metaforická paralela na český módní svět, či společnost jako takovou.“

www.marshalapparel.com